Handboek Uiergezondheid Rund

Op 20 oktober 2017 hebben Sarne De Vliegher en Theo Lam het Handboek Uiergezondheid Rund uitgebracht.

Een uitdagend onderwerp? Zeker! Als u dit boek doorleest, zult u vaststellen dat uiergezondheid enorm veel facetten kent die één voor één belangrijk zijn. Voor de individuele melkveehouder kan het trouwens best zijn dat een specifiek onderwerp of managementonderdeel er op enig moment uitspringt. Uiteraard, soms is de oplossing voor een uiergezondheidsprobleem simpel. Vaak spelen echter meerdere zaken. En van een adviseur mag verwacht worden dat deze in elk van de verschillende gebieden voldoende thuis is. De dierenarts-practicus is zo’n adviseur en we hopen dan ook van ganser harte dat zij en onze studenten diergeneeskunde hun voordeel doen met dit boek.

Uiergezondheid is een prachtig vakgebied. Of je nu boer bent, onderzoeker of practicus, voor iedereen is het belangrijk en er is echt wat te winnen.

Over het boek

Het ‘Handboek Uiergezondheid Rund’ is een lijvig boekwerk dat het resultaat is van tientallen jaren onderzoek naar en ervaring met uiergezondheid in Nederland en Vlaanderen. Ondergetekenden verkeren in de gelukkige omstandigheid dat zij samen met vele collega’s wereldwijd aan dit uitdagende onderwerp mogen werken en hebben afgesproken de opgedane kennis samen te vatten voor de praktijk.

Uiergezondheid is een prachtig vakgebied. Of je nu boer bent, onderzoeker of practicus, voor iedereen is het belangrijk en er is echt wat te winnen. Alles in de bedrijfsvoering komt erin samen, het is veelomvattend en dat maakt het lastig, maar tegelijkertijd ook uitdagend. En het gaat ergens over: als het niet goed gaat, is het vaak ook echt mis. En als het wel goed gaat, wordt iedereen er blij van: de koe, de boer, de adviseur en de consument.

Sarne De Vliegher
Theo Lam

Dit boek gaat ergens over: als het niet goed gaat, is het vaak ook echt mis.

En als het wel goed gaat, wordt iedereen er blij van: de koe, de boer, de adviseur en de consument.